קורסים פורמאלים
סדנאות מדיטציה
טונג לן, נתינה ולקיחה
אימון התודעה 1
אימון התודעה 2
אימון התודעה 3
אימון התודעה 4
אימון התודעה 5
להרוג את הכעס
חדוות המאמץ
שלמות המדיטציה
אני וזולתי
מוות והקץ למוות
הכנה לטנטרה
תובנות של הדרך 1
סוטרת הלב
גורו יוגה
לאם רים
הרצאות
לימוד מהריטריט
טקסטים מתורגמים
לימודים נוספים
 
ביקורם של גשה מייקל רואץ', לאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל
סדנאות מדיטציה וריטריטים

למעוניינים לתרגל את הדרך הבודהיסטית בשלמותה מומלץ ביותר להשיג הן הבנה אינטלקטואלית של החומר והן לתרגל את החומר במדיטציה ובחיי יומיום. שני האספקטים משלימים זה את זה ומאפשרים התקדמות בדרך. לאחר הלימוד של החומר, התלמיד הרציני חייב לתרגלו בצורה סדירה, במדיטציה ובחיי היום יום.

הסדנאות השונות מבוססות על מיטב הקלאסיקה הבודהיסטית. הן מעמיקות את הידע של המתרגל ומאפשרות הגייה אודותיו ותרגולו, להשגת תובנות ולהעמקת היכולות בדרך הרוחנית.

כל הסדנאות המפורטות כאן כוללות הקלטות של שיעורים ותרגומים לעברית של טקסטים אוטנטיים, בהנחייה ותרגום מופלאים של מורתנו היקרה, לאמה דבורה-הלה.

 

כל סדנה מכילה: קבצי השמע המכילים גם מדיטציות מונחות, חומרי קריאה, תמלולים, שיעורי בית, בחנים, ותשובות לשיעורי בית.

 

לאחר ההקשבה או ההשתתפות בשיעור, מומלץ להשלים את שיעורי הבית, הבוחן והמדיטציות לפני המעבר לשיעור הבא. ניתן להיעזר בדף התשובות כהכנה לבחנים ולמבחן הסופי, אך יש לענות על אלו מתוך הזיכרון.

ההקלטות והחומרים המודפסים ידידותיים, מוצעים באופן חפשי ומהווים עזר רב. עם זאת ברצוננו להדגיש שיש ערך רב ללימוד בהנחייה אישית של מורה מוסמך היכול לתת גם תמיכה אישית במסורת הלימוד האוטנטית. כמו כן יש חשיבות רבה ביותר לקשר רצוף עם הסנגהה – קבוצה הלומדת יחד ומאפשרת תמיכה הדדית בחבריה.

חלק מן הסדנאות הועברו במתכונת של ריטריט סופ"ש בשתיקה מלאה (סדנאות אלו מסומנות ב-*)
שם הסדנה תיאור
טונג לן, נתינה ולקיחה

פיתוח חמלה במסורת הלו ג'ונג.

אימון התודעה 1

על פי הלו ג'ונג "שמונה לאימון תודעה" מאת דורג'ה סנגיה.

אימון התודעה 2 על פי הלו ג'ונג "שבעה עיקרים לאימון התודעה" מאת גשה צ'קווה.
אימון התודעה 3 על פי הלו ג'ונג "שחרור מארבע אחיזות" מאת סָה-צֶ'ן קוּנְגָה נִינְגפּו ובליווי הביאור של בנו, החכם המהולל דְרַקְפָּה גְיֶילְצֶן.
אימון התודעה 4 על פי הלו ג'ונג "גלגל הלהבים" מאת המאסטר ההודי דהרמה רקשיטה.
אימון התודעה 5 מבחר עצות של חכמי הלו ג'ונג: מאסטר גיילווה ינגונפה ואחרים.
להרוג את הכעס פיתוח אורך רוח, על פי המדריך ללוחם הרוח מאת מאסטר שנטידווה.
חדוות המאמץ פיתוח שמחה ומשמעות בחיינו, על פי המדריך ללוחם הרוח מאת מאסטר שנטידווה.
שלמות המדיטציה על פי חלקו הראשון והשלישי של הפרק על מדיטציה מתוך המדריך ללוחם הרוח מאת מאסטר שנטידווה.
אני וזולתי על פי חלקו השני של הפרק על מדיטציה מתוך המדריך ללוחם הרוח מאת מאסטר שנטידווה.
מוות והקץ למוות על פי ה"לאם רים צ'ן מוֹ" ומקורות נוספים.
הכנה לטנטרה * על פי הלאם רים "מקור כל חסדי" מאת ג'ה צונגקפה.
תובנות של הדרך 1 * על פי "תקציר השלבים של הדרך" מאת ג'ה צונגקפה ומקורות אחרים.
סוטרת הלב * מדיטציות על שלמות החכמה.
גורו יוגה * ריטריט מנטרה של ג'ה צונגקאפה, סדנא מבוססת על התפילה "גַנדֶן הְלָה גיֶימָה" (אלפי מלאכים ברקיעים של עדנה).
 
  • קבצי השמע זמינים בפורמט mp3. על מנת לשמור אותם על הכונן הקשיח במחשב, יש ללחוץ עם המקש הימני של העכבר על הקישור ולאחר מכן לבחור את האפשרות של: "שמירת יעד בשם..."
     
  • כל חומרי הקריאה והלימוד זמינים בקבצי PDF, תוכנת Acrobat Reader נדרשת על מנת לקרוא קבצים אלו.