קורסים פורמאלים
סדנאות מדיטציה
טונג לן, נתינה ולקיחה
אימון התודעה 1
אימון התודעה 2
אימון התודעה 3
אימון התודעה 4
אימון התודעה 5
להרוג את הכעס
חדוות המאמץ
שלמות המדיטציה
אני וזולתי
מוות והקץ למוות
הכנה לטנטרה
תובנות של הדרך 1
סוטרת הלב
גורו יוגה
לאם רים
הרצאות
לימוד מהריטריט
טקסטים מתורגמים
לימודים נוספים
 
ביקורם של גשה מייקל רואץ', לאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל
סדנת מדיטציה: תובנות של הדרך 1

סדנה זו מבוססת ברובה על חלקו הראשון של הלאם רים:

"השיר של חיי הרוחניים - תקציר השלבים של הדרך"
מאת ג'ה צונגקפה, ועל מקורות נוספים

"תקציר השלבים של הדרך" (לאם רים דוּ דון) נכתב על ידי אחד מענקי הבודהיזם הטיבטי, ואשר נחשב כישות נאורה. טקסט זה נרשם על ידי המאסטר כהנחייה אישית למתרגל, מתוך ניסיונו האישי של ג'ה צונגקפה עצמו. הטקסט פורש לפנינו בתמציתיות את כל השלבים העקריים של הדרך, מבלי להחסיר דבר. נֵעַזֵר גם במקורות נוספים: סוטרות של הבודהה, הספר הגדול של השלבים של הדרך (לַאם רִים צֶ'ן מוֹ), וביאורו של פבונגקה רינפוצ'ה, חכם טיבטי שהיה מגדולי אנשי הרוח במאה העשרים.

סדנה זו היא ראשונה בסדרה של סדנאות שמטרתן להביא, באמצעות לימוד ומדיטציה, לתובנות המבוססות בהתנסות אישית של הדרך המדורגת להארה. תרגול זה, אם נעשה בהתמדה, מביא לטרנספורמציה פנימית עמוקה לאדם העוסק בו ברצינות ובכנות. טרנספורמציה זו, מצידה, תתרום ליצירת אושר בתודעת המתרגל, ובסופו של דבר תוביל לדרך שאין דומה לה, להארה המלאה של הבודהה. בסדנה ראשונה זו בסדרה משולב גם חלקו השני של קורס ACI מס' 9.

על פי שיעורים של גשה מייקל רואץ', לאמה טריסנגמה, לאמה פיטר וואטסון, ומורים אחרים.
בתרגומה והגשתה של לאמה דבורה-הלה,
בסיועם של תלמידי קלאסיקה בודהיסטית בישראל

חמרי קריאה ותרגול
תקציר השלבים של הדרך - חלק א' תרגום חלקו הראשון של ה"לאם רים דוּ דוֹן" מאת ג'ה צונגקפה
ביאורו של צ'ונה לאמה לטקסט המקור תרגום ביאורו של צ'ונה לאמה דרקפה שדרופ לטקסט המקור של ג'ה צונגקאפה
הסוטרה של הנעת גלגל הדהרמה תרגומו של שי שוורץ לסוטרה הראשונה שלימד הבודהה.
טכס לקיחת נדרי המהיינה ליום אחד נוסח מלא של טקס לקיחת נדרי המהיינה ("נדרים ליום אחד")
מדיטציות ומטלות למתרגל מיועדים להשלים את הסדנה, וכתרגול יומי לאחר השלמתה.
שיעורי-בית ובחנים מקורס 9 שיעורים 8, 9, 10 של קורס מס' 9 נכללים בסדנה זו.
תרגום: ג'ודי בורנשטיין.
שיעורי-בית  
הקלטות
  שיעור 1:  
    חלק א': נדרי המהיינה ליום אחד
    חלק ב': מבוא לסדנה
 
  שיעור 2: תקציר הלאם רים – חלק א'
שיעור 8א' מתוך קורס 9 - הקדמה ופסוק 1
  שיעור 3:  
    חלק א': סדר האמיתות
 
    חלק ב': תקציר הלאם רים – חלק ב'
שיעור 8ב' מתוך קורס 9 - פסוקים 2 עד 5 
  שיעור 4: האמת של הסבל
  שיעור 5:  
    חלק א': תקציר הלאם רים – חלק ג'
שיעור 8ג' מתוך קורס 9 -
פסוקים 6 עד 10
    חלק ב': תקציר הלאם רים – חלק ד'
מדיטציה 5
  שיעור 6: שורש הסבל
  שיעור 7: תקציר הלאם רים – חלק ה'
    חלק א': שעור 9א' מתוך קורס 9 - פסוק 11
    חלק ב': שיעור 9ב' מתוך קורס 9 - פסוק 11 - המשך
  שיעור 8:  
    חלק א': הסבל מנהייה אחר החושים
    חלק ב': בעיות הקנקן
    חלק ג': 6 דימויים של הדהרמה
  שיעור 9: תקציר הלאם רים – חלק ו'
    חלק א': שיעור 9ג' מתוך קורס 9 - פסוקים 12 ו-13
    חלק ב': שיעור 9ד' מתוך קורס 9 - פסוק 14
  שיעור 10: תקציר הלאם רים – חלק ז'
שיעור 10 מתוך קורס 9 - פסוקים 15 ו-16
 
  שיעור מסכם א': תחושת דחיפות
 
  שיעור מסכם ב': סבל וסיבותיו

הקלטות מסדנה שהועברה על ידי
 לאמה דבורה-הלה
 במושב נופך, ביוני 2007

שיעורים 8, 9 ו-10 של קורס 9
ניתנו כחלק מסדנה זו


עריכה: לירן כץ, דודו גולן, שלמה לוי,
לימור פלג וגלעד איילון

תמלילי שיעור
  שעור 1 חלק א' חלק ב'  
  שעור 2      
  שעור 3 חלק א' חלק ב'  
  שעור 4      
  שעור 5 חלק א' חלק ב'  
  שעור 6      
  שעור 7 חלק א' חלק ב'  
  שעור 8 חלק א' חלק ב' חלק ג'
  שעור 9 חלק א' חלק ב'  
  שעור 10      
  שעור מסכם א'    
  שעור מסכם ב'    
רשמה: רזיה ידין, עזרו בתמלול: לאה אהרוני, דודו גולן.
מדיטציות
  מדיטציה 1: הקשבה נכונה
    שמע תמליל  
  מדיטציה 2: יציבות ומיקוד
    שמע תמליל  
  מדיטציה 3: גופו, דבורו ורוחו של הבודהה
    שמע תמליל  
  מדיטציה 4: האמת של הסבל
    שמע תמליל  
  מדיטציה 5: איזה לימוד חשוב יותר?
    שמע תמליל  
  מדיטציה 6: שורש הסבל
    שמע תמליל  
  מדיטציה 7: הנהייה אחר החושים
    שמע תמליל  
  מדיטציה 8: בעיות הקנקן
    שמע תמליל  
  מדיטציה 9: "לחופש הגדול" - המחלה
    שמע תמליל  
  מדיטציה 10: "לחופש הגדול" - נגעים רוחניים
    שמע תמליל