קורסים פורמאלים
קורס 1 | קורס 2
קורס 3 | קורס 4
קורס 5 | קורס 6
קורס 7 | קורס 8
קורס 9 | קורס 10
קורס 11 | קורס 12
קורס 13 | קורס 14
קורס 15 | קורס 16
קורס 17 | קורס 18
סדנאות מדיטציה
לאם רים
הרצאות
לימוד מהריטריט
טקסטים מתורגמים
לימודים נוספים
 
ביקורם של גשה מייקל רואץ', לאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל
קורס ACI מס' 11: המדריך ללוחם הרוח, חלק ב'

שלב רביעי בלימודי ה-Madhyamika, דרך האמצע.
השלמויות של אורך רוח, חדוות המאמץ ומדיטציה.

בקורס זה נלמד מפי נסיך הבודהיסטוות, מאסטר שנטידווה, כיצד להביא לשלמות את המעלות הרוחניות הנעלות של אורך רוח, חדוות המאמץ ומדיטציה. למתרגלים בדרך המהיינה, היא דרך החמלה, הבאת יכולות אלו לשלמות הינה חיונית בדרך להארה מלאה, ולאושר הנשגב שאין לו דוגמה של הבודהה. פיתוח יכולות אלו הוא גם בעל השפעה מאד מבורכת על חיי היום-יום של המתרגל הרציני, ומגדיל לאין ערוך את אושרו האישי ויכולתו להביא אושר לאנשים שסביבו. הקורס מבוסס על הספר "מדריך ללוחם הרוח" של החכם הבודהיסטי הידוע מאסטר שנטידווה (שפירוש שמו מלאך השלום), הנחשב לאחד מענקי הרוח שבכל הזמנים, וספרו הוא מן הידועים ביותר בתרבות המהיינה הבודהיסטית. הספר מונה שיטות אשר יושמו בהצלחה על ידי דורות רבים של מתרגלים. על פי ה-Bodhisattvacharyaavatara, ספרו של Master Shantideva, עם ביאורו של גיילצב ג'ה "שער הכניסה לילדי המנצחים".

בהשראת שיעוריו של גשה מייקל רואץ'
בתרגומה והגשתה של לאמה דבורה-הלה

חמרי קריאה ותרגול
תרגום מתוך טקסט המקור לקט מתורגם מתוך הפרקים 6, 7 ו-8 בספרו של מאסטר שנטידווה
תולדות חייו של מאסטר שנטידווה
מונחים בטיבטית
מבחן סופי התלמידים מתבקשים לענות על שיעורי הבית והבחנים של כל אחת מן הסדנאות המרכיבות קורס זה, לתרגל את כל המדיטציות הכלולות שם, ולבסוף לענות על הבחינה הסופית של הקורס שמובאת כאן.
כריכת קלסר קורס כריכה ראשית וכריכת צד עבור קלסר קורס
קישורים לסדנאות

סדנת מדיטציה - "להרוג את הכעס"


הסדנה "להרוג את הכעס" כוללת במתכונת מורחבת את השיעורים 1, 2, ו-3 של קורס 11. הסדנה הועברה בבית הצנחן ברמת גן, במרץ 2007. על פי הפרק על אורך רוח בספרו של מאסטר שנטידווה.
 

סדנת מדיטציה - "חדוות המאמץ"


הסדנה "חדוות המאמץ" כוללת במתכונת מורחבת את השיעורים 4, 5, ו-6 של קורס 11. הסדנה הועברה בבית הצנחן ברמת גן, בנובמבר 2007, על פי הפרק על חדוות המאמץ בספרו של מאסטר שנטידווה.
 

סדנה  - "הפרק על מדיטציה"


הסדנה "שלמות המדיטציה" כוללת בעיקר את שיעור 7 של קורס 11.  הלימוד הועבר ברובו קיבוץ יפעת, בנובמבר 2004, וכולל לקט מן החלק הראשון והחלק השלישי של הפרק על מדיטציה בספרו של מאסטר שנטידווה.
 

סדנת מדיטציה - "אני וזולתי"


הסדנה "אני וזולתי" כוללת במתכונת מורחבת את השיעורים 8, 9 ו-10 של קורס 11. הסדנה הועברה בבית הצנחן ברמת גן, במרץ 2008, על פי חלקו השני של הפרק על מדיטציה בספרו של מאסטר שנטידווה.