קורסים פורמאלים
סדנאות מדיטציה
לאם רים
הרצאות
לימוד מהריטריט
טקסטים מתורגמים
לקט מדיטציות
לקט תפילות
לקט מספרות הלו ג'ונג
סוטרות
מדריך לחיי לוחם הרוח
ספרים וכתבים בודהיסטים
ממסורות הודו הקדומה
לימודים נוספים
 
ביקורם של גשה מייקל רואץ', לאמה קריסטי מקנאלי בארץ ישראל
מדריך לחיי לוחם הרוח

פרקים מתורגמים מתוך ספרו המפורסם והידוע של מאסטר שנטידווה

תרגום: לאמה דבורה-הלה
לקט פרקים תרגום מתוך הפרקים 1 – 5 בספרו של מאסטר שנטידווה.
הפרק על אורך רוח תרגום מלא של פרק 6 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה.
הפרק על חדוות המאמץ תרגום מלא של פרק 7 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה.
שלמות המדיטציה תרגום חלקים נרחבים מתוך חלקו הראשון והשלישי של פרק 8 על שלמות המדיטציה בספרו של מאסטר שנטידווה.
השוואת והחלפת עצמי וזולתי תרגום חלקו השני של פרק 8 על שלמות המדיטציה בספרו של מאסטר שנטידווה.
הפרק על שלמות החכמה לקט מתורגם מתוך פרק 9 בספרו של מאסטר שנטידווה.
הפרק על הקדשה (ברכת הלוחם) תרגום מלא של פרק 10 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה.